Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Новини
Благословени Зимни Празници! Нека домът Ви се изпълва с топлина, спокойствие и уют, а сърцето и душата Ви да се радват на щастие, мир и здраве!
23.12.2019

Съобщение
12.11.2019
Уважаеми госпожи и господа,   Областен информационен център   –  Монтана Ви кани на информационна среща, която ще се проведе на 14 ноември в залата на Община Чипровци.

Съобщение
05.11.2019
Уважаеми граждани на община Чипровци, Каним всички желаещи да присъстват на 06.11.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в голямата заседателна зала на община Чипровци, етаж 3, на  тържественото първо заседание на новоизбрания Общински съвет Чипровци, свикано със Заповед № РД - 18-72 от 04.11.2019 г. на Областния управител на област Монтана, при следния дневен ред: Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове; Откриване на първото заседание на Общински съвет Чипровци; Избор на председател на Общински съвет Чипровци.     от Общинска администрация Чипровци

Проект “Живи човешки съкровища” Системен код ROBG - 358 Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Стойност на финансиране от ЕС: 499366,11 Евро ЕФРР
09.09.2019
Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в град Чипровци – на 13.09.2019 г.  Очакваме Ви! Представяне на проекта

Съобщение
02.09.2019
Уведомяваме Ви, че на 10.09.2019 г. от 10,00 до 12,00 часа експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят община Чипровци, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35/30.04.2019 г. За изчисляване на по-благоприятния прогнозен индивидуален коефициент на лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят лична карта и документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г. (т.е. за периода от 01.01.1982 до 31.12.1996...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал