Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Кметове и кметски наместници

Кметове

с. Белимел

Йорданка Иванова Тодорова
Родена на 14.10.1962 г. Кмет на с. Белимел от 05.11.2015 г.
тел. 09552/2377


с. Горна Ковачица    
Петър Леков Иванов
Роден на 28.10.1954 г. Кметски наместник от 15.08.2012 г., Кмет на с. Горна Ковачица от 05.11.2015 г.
тел. 09559/2220


с. Горна Лука    
Иван Мирчов Иванов
Роден на 16.03.1966 г. Кмет на с. Горна  Лука от 05.11.2015 г.
тел. 09552/2320


с. Железна    
Виктория Йорданова Едуардс
Родена на 11.04.1969 г. Кмет на с. Железна от 05.11.2015 г.
тел. 09554/2742


с. Мартиново    
Пламен Илиев Петков
Роден на 16.06.1956 г. Кметски наместник от 03.01.2012 г., Кмет на с. Мартиново от 05.11.2015 г
тел. 09554/2710


с. Превала    

Иван Цветанов Вълчаров – кмет
Роден на 26.01.1963 г. Заместник-кмет на община Чипровци през периода 07.01.2008 г. – 03.08.2011 г. Кмет на с. Превала от 11.11.2011 г. и  Кмет за втори мандат от 05.11.2015 г.
тел. 09553/2220


 

Кметски наместници

 

 

с. Митровци    
Пламен Богданов Петков
Родена на 24.02.1977 г. Кметски наместник от 10.11.2015 г.
тел. 09550/2220


с. Равна
Ели Иванова Живкова
Родена на 15.05.1969 г. Кметски наместник от 17.12.1999 до 15.09.2008 г. и от 20.12.2011 г.
тел. 09559/2333


с. Челюстница
Лиляна Гаврилова Цветкова
Родена на 27.06.1946 г. Кметски наместник от 14.11.2003 г.
тел. 09552/2219

 


Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.