Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Новини
Благословени Зимни Празници! Нека домът Ви се изпълва с топлина, спокойствие и уют, а сърцето и душата Ви да се радват на щастие, мир и здраве!
23.12.2019

Съобщение
12.11.2019
Уважаеми госпожи и господа,   Областен информационен център   –  Монтана Ви кани на информационна среща, която ще се проведе на 14 ноември в залата на Община Чипровци.

Съобщение
05.11.2019
Уважаеми граждани на община Чипровци, Каним всички желаещи да присъстват на 06.11.2019 г. /сряда/ от 14.30 часа в голямата заседателна зала на община Чипровци, етаж 3, на  тържественото първо заседание на новоизбрания Общински съвет Чипровци, свикано със Заповед № РД - 18-72 от 04.11.2019 г. на Областния управител на област Монтана, при следния дневен ред: Полагане на клетва и подписване на клетвен лист от новоизбраните общински съветници и кметове; Откриване на първото заседание на Общински съвет Чипровци; Избор на председател на Общински съвет Чипровци.     от Общинска администрация Чипровци

Проект “Живи човешки съкровища” Системен код ROBG - 358 Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Стойност на финансиране от ЕС: 499366,11 Евро ЕФРР
09.09.2019
Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в град Чипровци – на 13.09.2019 г.  Очакваме Ви! Представяне на проекта

Съобщение
02.09.2019
Уведомяваме Ви, че на 10.09.2019 г. от 10,00 до 12,00 часа експерти на ТП на НОИ – Монтана ще посетят община Чипровци, за консултиране гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсията, във връзка с прилагането на Закона за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 35/30.04.2019 г. За изчисляване на по-благоприятния прогнозен индивидуален коефициент на лицата, на които им предстои пенсиониране, е необходимо да носят лична карта и документи за брутното трудово възнаграждение за 3 последователни години от последните 15 преди 1 януари 1997 г. (т.е. за периода от 01.01.1982 до 31.12.1996...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.