Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

2018 г.

Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци


Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Цветомира_Димитрова

Михаил_Лилов

Димитрина_Заркова

Ивелина_Иванова

Малина_Ценкова

Татяна_Иванова

Кристин_Ценова

Мирослав_Георгиев

Милена_Ангелова

Радка_Живова

Анита_Комитска

Константина_Георгиева

Рени_Димитрова

Мая_Георгиева

Лидия_Петкова

Ивалина_Лилянова

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Радослава_Горанова

Елена_Ангелова

Елена_Минчева

Мария_Маркова

Силвия_Еленкова

Лиляна_Цветкова

Мирослава_Петкова

Соня_Младенова

Петко_Петков

Пламен_Петков

Ваня_Петкова

Маргарита_Ангелова

Елена_Кръстева

Елена_Иванова

Иван_Иванов

Десислава_Илиева

Жанета_Трайкова

Петрана_Стоянова

Марко_Еленков


Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване

2019 г.


Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци

Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Анита_Комитска

Десислава_Илиева

Диляна_Миланова

Димитрина_Заркова

Елена_Ангелова

Елена_Иванова

Елена_Кръстева

Елена_Минчева

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Жанета_Трайкова

Иван_Иванов

Ивелина_Иванова

Ивалина_Лилянова

Константина_Георгиева

Кристин_Ценова

Лидия_Петкова

Лиляна_Цветкова

Малина_Ценкова

Маргарита_Ангелова

Мария_Маркова

Марко_Еленков

Мая_Георгиева

Милена_Ангелова

Мирослав_Георгиев

Мирослава_Велкова

Михаил_Лилов

Петко_Петков

Петранка_Стоянова

Пламен_Петков

Радка_Живова

Радослава_Горанова

Рени_Димитрова

Силвия_Иванова

Цветомира_Димитрова

 
Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване

 

 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.