Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Декларации и регистри по ЗПКОНПИ

2018 г.

Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци


Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Цветомира_Димитрова

Михаил_Лилов

Димитрина_Заркова

Ивелина_Иванова

Малина_Ценкова

Татяна_Иванова

Кристин_Ценова

Мирослав_Георгиев

Милена_Ангелова

Радка_Живова

Анита_Комитска

Константина_Георгиева

Рени_Димитрова

Мая_Георгиева

Лидия_Петкова

Ивалина_Лилянова

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Радослава_Горанова

Елена_Ангелова

Елена_Минчева

Мария_Маркова

Силвия_Еленкова

Лиляна_Цветкова

Мирослава_Петкова

Соня_Младенова

Петко_Петков

Пламен_Петков

Ваня_Петкова

Маргарита_Ангелова

Елена_Кръстева

Елена_Иванова

Иван_Иванов

Десислава_Илиева

Жанета_Трайкова

Петрана_Стоянова

Марко_Еленков


Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване

2019 г.


Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци

Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Анита_Комитска

Десислава_Илиева

Диляна_Миланова

Димитрина_Заркова

Елена_Ангелова

Елена_Иванова

Елена_Кръстева

Елена_Минчева

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Жанета_Трайкова

Иван_Иванов

Ивелина_Иванова

Ивалина_Лилянова

Константина_Георгиева

Кристин_Ценова

Лидия_Петкова

Лиляна_Цветкова

Малина_Ценкова

Маргарита_Ангелова

Мария_Маркова

Марко_Еленков

Мая_Георгиева

Милена_Ангелова

Мирослав_Георгиев

Мирослава_Велкова

Михаил_Лилов

Петко_Петков

Петранка_Стоянова

Пламен_Петков

Радка_Живова

Радослава_Горанова

Рени_Димитрова

Силвия_Иванова

Цветомира_Димитрова

 
Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване


Адриана_Тодорова

Десилава_Йорданова

Димитър_Петков

Йорданка_Тодорова

Петър_Иванов

Пламен_Петков
Виктория_Едуардс
Дияна_Александрова

Доклад новопостъпили служители


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци

 

2020 година


Красимира_Петкова

Георги_Георгиев


Регистър на декларациитя- общинска администрация Чипровци

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: