Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Култура
Културни институции


На територията на община Чипровци има девет регистрирани читалища.Основната дейност на читалищата е свързана с библиотечна дейност и художествена самодейност. От голямо значение за местната култура и традиции са действащите фолклорни и самодейни състави. Те вземат участие в много местни, общински, регионални и национални мероприятия, събори и надпявания.


1. НЧ ,,Петър Богдан - 1909"  гр. Чипровци
2. НЧ ,,Гео Милев - 1927"  с. Мартиново
3. НЧ ,,Христо Ботев - 1926"  с. Железна
4. НЧ ,,Иван Бобанов - 1926"  с. Превала
5. НЧ ,, Тодор Токин - 1927" с. Горна Лука
6. НЧ ,, Просвета - 1926" с. Митровци
7. ,, НЧ П.К.Яворов - 1926" с. Бели мел
8. НЧ ,,Бистър ум - 1927" с. Горна Ковачица
9. НЧ ,,Пробуда - 1936" с. Равна
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че