Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Обяви

Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19.4, ОТДЕЛ 2 "Р " И 4 "Д", на територията на община Чипровци.
17.09.2019
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 01.10.2019 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:30 часа на 01.10.2019 год. в деловодството на Община Чипровци.Съдържание на документацията за провеждане на търга Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Приложения към документацията за провеждане на търга Проект на договор

Покана за консултации при кмета
12.09.2019

Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19.3, ОТДЕЛ 90 "О " и 2 "Я", на територията на община Чипровци.
04.09.2019
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:30 часа на 18.09.2019 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:30 часа на 18.09.2019 год. в деловодството на Община Чипровци. Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Съдържание на документацията за провеждане на търга Приложения към документацията за провеждане на търга Проект на договор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността мл. експерт ,,Програми и проекти"
02.09.2019
Списък на кандидатите

Заповед за избор на заявител по Схема ,,Училищен плод" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година.
30.08.2019

Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема ,,Училищен плод" за 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебна година
19.08.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че