Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Обществени поръчки

О Б Я В Я В А Прием на заявления по чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съобщение
19.02.2019
Обявление и заповед

Извършване на доставка и монаж на обзавеждане и оборудване по проект ,,Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ ,,ДЕТЕЛИНА" в гр. Чипровци, община Чипровци"
11.09.2018
Документация - 11.09.2018 г. Обявление - 11.09.2018 г. Отговор на постъпил въпрос от 25.09.2018 г. - 25.09.2018 г. Чертеж, разпределение кота - 25.09.2019 г. Отговор на постъпил въпрос - 28.09.2018 г. Протокол 1 от 31.10.2018 год- 31.10.2018 год. Протокол №2 от 13.11.2018 г. - 13.11.2018 год. Протокол № 3 от 27.11.2018 год.- 27.11.2018 г. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от 27.11.2018 г. - 27.11.2018 г. Протокол №4 от 17.12.2018 г. - 17.12.2018 г.| Протокол №5 от 07.01.2019 г.  - 07.01.2019 г. Доклад от работата на комисията от 08.01.2019 г.- 08.01.2019 г. Решение №1 от 09.01.2019 г. - 09.01.2019 г. Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до АБВ...

„Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДЗ „Детелина“ в град Чипровци, община Чипровци“
28.03.2018
Документация Информация ЕЕДОП Протокол 1 от 09.05.2018 год. Протокол 2 от 23.05.2018 год. Съобщение за отваряне на ценови оферти от 23.05.2018 год. Протокол 3 от 30.05.2018 год. Доклад от 31.05.2018 год. Решение 1 от 01.06.2018 год. Договор - 12.06.2018 год.  

Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, община Чипровци
14.02.2018
Документация Протокол 1 от 20.03.2018 г. Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри- 16.04.2018 год. Протокол 2 Протокол 3 Решение 11 от 23.04.2018 год. Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП от 30.04.2018 год. Договор - 21.05.2018 г.

Периодични доставки на дизелово гориво за отопление на нуждите на ОУ ,,Петър Парчевич" - гр. Чипровци, за отолителен сезон 2017г./2018г."
09.11.2017
Документация Информация за удължаване на срока Заповед за удължаване на срока Протокол 1 от 01.12.2017 г.

,,Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд" по обособени позиции: Обособена позиция I. ,,Доставка на хляб" и обособена позиция II ,,Доставка на различни хранителни продукти"
03.11.2017
ДокументацияПротокол 1 от 01.12. 2017 г. Съобщение за отваряне на ценови предложения - 01.12.2017 г. Протокол № 2 от 11.12.2017 г. Решение № 35 от 14.12.2017 г. Договор - 09.01.2018 г. Договор - 03.01.2018 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.