Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Профил на купувача

Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в ОУ ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци
11.09.2018
Документация Информация за удължаване на първоначалния срок - 19.09.2018 г. Заповед за удължаване на срока - 19.09.2018 г.

Решение № 34 от 24.08.2018 г. ,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - ,,Гушовски манастир"
24.08.2018

,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - ,,Гушовски манастир" Протокол № 3 от 23.08.2018 г.
23.08.2018

,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - ,,Гушовски манастир" Протокол № 2
23.08.2018

СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ от 20.08.2018 г. - Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - ,,Гушовски манастир"
20.08.2018

Протокол № 1 - Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отколонение Чипровци - Гушовски манастир"
14.08.2018

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: