Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Профил на купувача

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""
02.11.2018
Документация

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия от републиканската транспортна схема
30.10.2018
Документация - 30.10.2018 г. Заповед удължаване на срока за получаване на оферти от 07.11.2018 г. - 07.11.2018 г. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 07.11.2018 г. - 07.11.2018 г. Протокол №1 от 13.11.2018 г. - 13.11.2018 год.

Снегопочистване 2018-2019 г.
28.09.2018
Документация Информация за удълваване на първоначалния срок за получаване на оферти - 08.10.2018 г. Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти снегопочистване - 08.10. 2018 г. Протокол № 1 от 15.10.2018 г. - 15.10.2018 г. ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ОТ 16.10.2018 г. - 16.10.2018 г.  

Приготвяне и доставка на готови закуски и храна за обяд за учениците в ОУ ,,Петър Парчевич" гр. Чипровци
11.09.2018
Документация Информация за удължаване на първоначалния срок - 19.09.2018 г. Заповед за удължаване на срока - 19.09.2018 г. Протокол 1 от 26.09.2018 г.

Обява, избор на изпълнител за СМР ,,Изграждане и обновяване на площадно пространство и мултифункционална спортна площадка с. Горна Лука, общ. Чипровци"
06.08.2018
Документация Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 22.08.2018 г. Информация за удължаване на пържоначалния срок за получаване на оферти от 22.08.2018 г. Протокол 1 от 29.08.2018 г.

Пазарни консултации ,,Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ОДЗ „,Детелина"
16.07.2018
Документация - 16.07.2018 год. Заповед № 280 от 16.07.2018 год. Покана от 16.07.2018 год.Протокол 1 от 24.07.2018 год. Решение 30 от 25.07.2018 год.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: