Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
50 години Чипровци град!
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил търга
19.03.2019
Заповед на кмета

Заповед за спечелил търга
12.03.2019
Заповед на Кмета

СПИСЪК имоти с НТП пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Чипровци за общо ползване за 2019-2020 стопанска година и списъци на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землищата на селата за 2019-2020 стопанска година
21.02.2019

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Горна Лука, с. Железна и с. Челюстница
12.02.2019
Заповед на кмета Обява

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване, който ще се проведе на 18.03.2019 г. от 13:00 часа
12.02.2019
Заповед на Кмета Обява

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019г.- 2020г.
21.01.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че: