Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил търг по чл.37 и ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ
16.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Чипровци в землището на гр.Чипровци
09.07.2019
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил в публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Чипровци в землището на с.Железна
09.07.2019
Заповед на Кмета

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2019-2020 година в землището на: с. Мартиново, с. Бели мел, с.Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука и с.Равна.
19.06.2019
Заповед на Кмета Обява Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Горна Лука 2019-2020 стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Мартиново 2019-2020стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Митровци 2019-2020 стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища...

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2019-2020 година в землището на: гр. Чипровци и с.Железна.
18.06.2019
Заповед на Кмета   Обява за провеждане на търг   Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на град Чипровци 2019-2020 стопанска година   Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Железна за 2019-2020 стопанска година

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че