Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Общинска собственост

Заповед за прекратяване на публичен търг
23.03.2020
Заповед за прекратяване

Заповед за спечелили публичен търг с явно наддаване провел се на 23.03.2020 г.
23.03.2020
Заповед на Кмета

Заповед за за спечелил в публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя общинска собственост
23.03.2020
Заповед на Кмета

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Митровци и с. Превала
28.02.2020
Заповед на кмета

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
28.02.2020

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
28.02.2020
Заповед на кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: