Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Техническа служба
Съобщение с цел информиране на обществеността за получена подкрепа по Инвестиционна програма за климата на Национален Доверителен Екофонд във връзка с изпълнение на сключен договор № 078 ИПК / 28.06.2018 г. по одобрено проектно предложение за финансиране на проект № 277 / 02.08.2013 г. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци между НДЕФ и община Чипровци.
16.01.2019
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.