Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Събития
Еко-работилници по проект "У-планин"
28.09.2015

Дни преди да започне официалната празнична програма на общината, в читалището в Чипровци в продължение на пет дена се проведе обучителен детски лагер "Училище за природа" и еко-работилници за по-големите в рамките на проект У-планин. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по проекта са община Чипровци и Велебитска Удруга Кутерево от Хърватия.

Излет сред природата, работилници за рециклирана хартия, изработване на еко бижута и хранилки за птици, дискусии за пътят на храната, биоразнообразието в Западна Стара планина и различните видове в района, кратки документални филмчета, както и множество други игри и забавни занимания, бяха част от програмата, която имаше за цел да създаде екологично съзнание сред децата и младежите в района. В допълнение беше организиран еко-патрул, в който децата бяха разделени на отбори и събираха нерегламентирано изхвърлени отпадъци, които след това трябваше да разделят по контейнерите за разделно събиране. 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.