Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
27-ми и 28-ми април 2019 г., площад ,,Чипровско въстание"
Новини
Финансово - стопанска гимназия ,,Васил Левси" - Монтана на гости на града
27.10.2016

       Финансово - стопанска гимназия ,,Васил Левси" - Монтана спечели и стартира двугодишен проект от 01.09.2015г. ,,Acting 2 speak English" по Програма Еразъм +, в рамките на ключова дейност ,,Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", секторна програма Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.
        Проектът предвижда подобряване на езиковите компртентности, личностно и социално развитие чрез формална и неформална комуникация , подобряване на интеркултурните умения, чрез дейностите на проекта , схващане и разбиране на взаимодействието с хора от други култури, тяхното мислене и действие като част от интеркултурните компетентности и работа в Twinning.
         За целта 40 ученика от гимназията в Монтана, както и партьорите им от Полша, Румъния, Италия и Турция посетиха ,,Цветето на България". Те бяха посрещнати от Кмета на Общината. Той ги запозна с историята на града, като за спомен от тяхното посещение им раздаде символични подаръци. Те посетиха още - Историческия музей, Катеринината къща, ОУ ,,Петър Парчевич" и Чипровския манастир.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че