Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Наредби и правилиници

Правилник за дейността на общинско предприятие ,,Социално предприятие за възраждане на занаятите в северозапада"
23.07.2018

Наредба №6
14.05.2018
Наредба №6 - за  символиката  на  град Чипровци.     Свали файлове:Наредба 6

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Чипровци
01.12.2015

Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи
02.12.2014
Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Чипровци. Мотиви ...

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци
03.10.2014
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци. ...

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
09.06.2014
НАРЕДБA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ...

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: