Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Наредби и правилиници

Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи
02.12.2014
Проект на Наредба за реда и условията за разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи на техническата инфраструктура на територията на община Чипровци. Мотиви ...

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци
03.10.2014
Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки с възложител община Чипровци. ...

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
09.06.2014
НАРЕДБA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ...

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци
01.03.2014
   Чл.1 (1) С тази Наредба се определят условията и реда за:    1. съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;    2. съставяне, обсъждане, приемане, промяна, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;    3. изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от ЕС; Целия текст може да намерите в прикачения файл.     Свали файлове:Наредба

Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд
04.02.2014
Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фондприета с Решение  № 224/ 21.11.2012 г. и Протокол № 17/ 21.11.2012 г. на Общинси съвет – Чипровци. ...

Наредба за премахване на незаконни строежи
04.02.2014
​НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Чипровци  приета с Решение  № 358/ 17.04.2013 г. и Протокол № 24/ 17.04.2013 г. на Общинси съвет – Чипровци. ...

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: