Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
27-ми и 28-ми април 2019 г., площад ,,Чипровско въстание"
Бюджет

Отчет на община Чипровци към 31.03.2019 година
12.04.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 28.02.2019 година
12.03.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Годишен финансов отчет за 2018 година
22.02.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средства от ЕС и сметките за чужда сметка

Отчет на община Чипровци към 31.01.2019 година
11.02.2019
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС– РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ ,,Детелина" Отчет на ОУ ,,Петър Парчевич"

Бюджет на община Чипровци за 2019 година
31.01.2019
Бюджет 2019 година

Решение на Общински съвет Чипровци за приемане бюджета на общината за 2019 година
31.01.2019
Решение на Общински съвет

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че