Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Техническа служба

Обяви за инвестиционно предложение на "БИЛЯНА 08" ЕООД, с.Митровци, община Чипровци
21.05.2018
Обява за инвестиционно предложение - къща за гости Обява за инвестиционно предложение магазин и жилища

Обявление на Становище по Екологична оценка № МО1-1/2018 г.
23.04.2018

Обявление - ,,Площадка за компостираща инсталация"
13.04.2018

Обявления на Заповед № 116 от 12.04.2018 г. на Кмета на общ.Чипровци
12.04.2018
Обявление на Заповед № 116 на Кмета на община Чипровци Обявление на Заповед № 116 на Кмета на община Чипровци на заинтересованите страни

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
10.04.2018
Информационно предложение

инвестиционно предложение на община Чипровци
03.04.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: