Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Техническа служба

Общ устройствен план на община Чипровци
26.11.2019
Общ устройствен план на община Чипровци

ДОКЛАД за изпълнение на препоръките при изпълнение към ПП за ОУПОЧ
23.10.2019

Окончателен проект на общ устройствен план на община Чипровци
10.09.2019
Общ устройствен план на община Чипровци Общ устройствен план на община Чипровци - коригиран - 02.10.2019 г.

Съобщение до заинтересованите лица за издадена заповед № 357/ 13.08.2019 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на проект за ПУП-Пр за с.Превала
13.08.2019

Обявление на Заповед № 328/ 25.07.2019 г. на Кмета на община Чипровци
25.07.2019

Съобщение с изх.№ ТУ - 10(1) от 16.07.2019 г. до заинтересованите лица, относно изработен проект за изменение на ПУП - ПР за кв. 34 по плана на с. Превала
16.07.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.