Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Техническа служба

СЪОБЩЕНИЕ с изх.№ ТУ - 8/10.07.2019 г. на община Чипровци от 10.07.2019 г.
10.07.2019

Обява
19.06.2019

Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС с Възложител: "А1 България" ЕАД
17.05.2019

Обявление на издадена Заповед № 100 от 21.03.2019 г.
26.03.2019
Обявление на заповед

Съобщение с цел информиране на обществеността за получена подкрепа по Инвестиционна програма за климата на Национален Доверителен Екофонд във връзка с изпълнение на сключен договор № 078 ИПК / 28.06.2018 г. по одобрено проектно предложение за финансиране на проект № 277 / 02.08.2013 г. „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци между НДЕФ и община Чипровци.
16.01.2019

Обявление на Заповед № 474/04.12.2018 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на ПУП-ПР и ПЗ
05.12.2018
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че