Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Техническа служба

Инвестиционно предложение на МЗ, РЗИ-Монтана
11.12.2017

инвестиционно предложение на община Чипровци
07.12.2017

Съобщение на община Чипровци, относно издадена Заповед № 715 от 30.10.2016 г. на Кмета на община Чипровци
07.12.2017

Инвестиционно предложение на община Чипровци
07.12.2017

Изработен проект за СОЗ на обект: "Питейно битово водоснабдяване на с. Челюствница"
01.12.2017

Обява на ЗП - Камен Христов Каменов на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционно предложение
17.11.2017

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: