Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Административен отдел

Правилник за документооборота и деловодната дейност в общинска администрация Чипровци
15.11.2018

Вътрешни правила за административно обслужване
24.01.2018
Вътрешни правила

Харта на клиента
06.04.2017
Харта на клиента

Вътрешни правила за ДОИ
30.05.2016
Вътрешни правила

Правилник за вътрешен трудов ред
15.01.2016

Вътрешни правила за подбор на персонал
01.01.2016
Вътревни правила

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.