Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 11.05.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци
14.06.2018
Заповед за Кмета за обявяване на търга Обява за провеждане на търг Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на селата от територията на Общината Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Мартиново 2018-2019стопанска година

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване
13.06.2018
Заповед на Кмета за обявяване на търга Обява за провеждане на търга Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на град Чипровци 2018-2019 стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Железна за 2018-2019 стопанска година

Предложение за Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г. в Община Чипровци
13.06.2018
Обява за публично обсъждане

Съобщение от областна дирекция ,,Земеделие"
30.05.2018

Заповед за спечелил публичен търг
15.05.2018
Заповед за спечелил търг

Заповед за провеждане на публичен търг
26.04.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: