50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Публично обсъждане
20.07.2018
До всички заинтересовани граждани

Заповед за спечелил търга
17.07.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелили търг
11.07.2018
Заповед за спечелили

Заповед за спечелил търг в землището на гр. Чипровци провел се на 02.07.2018г.
03.07.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг в землището на село Железна провел се на 02.07.2018г.
03.07.2018
Заповед на Кмета

Обявление за провеждане на търг
27.06.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: