Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
27-ми и 28-ми април 2019 г., площад ,,Чипровско въстание"
Общинска собственост

Заповед за спечелил търг
16.04.2019
Заповед на Кмета

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
25.03.2019
Заповед на Кмета

Обява за публичен търг с явно наддаване
25.03.2019

Заповед за спечелил търга
19.03.2019
Заповед на кмета

Заповед за спечелил търга
12.03.2019
Заповед на Кмета

СПИСЪК имоти с НТП пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Чипровци за общо ползване за 2019-2020 стопанска година и списъци на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землищата на селата за 2019-2020 стопанска година
21.02.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че