Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Общинска собственост

Заповеди ОД ,,Земеделие" гр. Монтана
09.10.2018

Заповед за спечелил търга
08.10.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил публичен търг провел се на 05.10.2018 г.
05.10.2018
Заповед на Кмета

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот -частна общинска собственост: обект „Гостоприемница”
12.09.2018
Заповед на Кмета Обявление

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост
12.09.2018
Заповед на Кмета Обявление

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на гр. Чипровци, с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Горна Ковачица, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади
12.09.2018
Заповед на КметаОбява търг Списъци  

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: