Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Общинска собственост

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2019-2020 година в землището на: с. Мартиново, с. Бели мел, с.Челюстница, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука и с.Равна.
19.06.2019
Заповед на Кмета Обява Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Горна Лука 2019-2020 стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Мартиново 2019-2020стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Митровци 2019-2020 стопанска година Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища...

Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общинския поземлен фонд на община Чипровци за стопанската 2019-2020 година в землището на: гр. Чипровци и с.Железна.
18.06.2019
Заповед на Кмета   Обява за провеждане на търг   Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на град Чипровци 2019-2020 стопанска година   Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на село Железна за 2019-2020 стопанска година

Протокол за определяне на необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и разпредели имотите – пасища и ливади от общинския поземлен фонд за всяко землище, които ще се отдават под наем за срок от пет стопански години.
22.04.2019
Протокол на комисията

Заповед за спечелил търг
16.04.2019
Заповед на Кмета

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
25.03.2019
Заповед на Кмета

Обява за публичен търг с явно наддаване
25.03.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че