Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Общинска собственост

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020 г. – 2021 г.
16.01.2020
Годишен план

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
16.01.2020

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
16.01.2020

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
15.01.2020

Обява за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
14.01.2020
Обява конкурсКонкурсни условия Предложение за участие в публично оповестен конкурс Декларация за оглед

Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
14.01.2020

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.