Актуализиран списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци към 22.01.2018г.!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Общинска собственост

Заповед за спечелил търга провел се на 26.03.2018 год.
27.03.2018
Заповед на Кмета

Обява за публичен търг
26.02.2018

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем
26.02.2018
Заповед за провеждане на публичен търг

Обява за прием на заявления
23.02.2018

Списък на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци 2018-2019 стопанска година
23.02.2018
Списъци за всички населени места на територията на община Чипровци

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
08.02.2018

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: