Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Общинска собственост

Обявление за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост
16.01.2018
Обявление на община Чипровци

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване на 05.02.2018г. от 13.00 часа
16.01.2018
Заповед на Кмета

Заповед за спечелил търг за отдаване под наем
29.11.2017
Заповед на Кмета

ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ и заинтересовани лица на територията на общината
20.11.2017

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.
20.11.2017

Заповед за провеждане на търг на 28.11.2017 г. от 14.00 часа
01.11.2017
Заповед на кмета

Търсене
АНКЕТА
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: