Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2017 г.
Обяви

Списък на текущите и предстоящи дейности на територията на община Чипровци!
14.09.2017
Списък на дейностите

Съобщение до заинтересованите граждани
13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е За предстоящо принудително отчуждаване на част от частни поземлени имоти за общински нужди във връзка с учредяване на право на преминаване и прокарване през чужди имоти, засегнати от трасе на МП «РП ІІІ – 1022 /Бели мел – Железна – Чипровци – Мартиново – ГПП/ - Отклонение Чипровци – «Гушовски манастир», «Атракционен парк» и хижа «Явор» м. «Мангесина ливада»
08.09.2017

Обявление относно издадена Заповед № 602 от 29.08.2017 г. на Кмета на община Чипровци за одобряване на ПУП- ПЗ за ПИ № 000631 в землището на с. Бели мел
30.08.2017

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект №2 отдел 95 ,,А" на територията на община Чипровци
16.08.2017
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 30.08.2017 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:00 часа на 30.08.2017 год. в деловодството на Община Чипровци.Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Съдържание на документацията за провеждане на търга Приложения към документация за търг

Въвеждане на режим на водоползване на с. Равна
08.08.2017
Заповед на кмета

Търсене
АНКЕТА
Мерки за пожарна безопасност през лятото
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: