Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Местни избори 2019 г.
Обяви

Съобщение за откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд
16.01.2020

Обявява подбор за свободно работно място
01.11.2019

Заповед агитационни материали
09.10.2019

Покана за консултации при ВрИД Кмета на община Чипровци
30.09.2019

Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19.4, ОТДЕЛ 2 "Р " И 4 "Д", на територията на община Чипровци.
17.09.2019
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 01.10.2019 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:30 часа на 01.10.2019 год. в деловодството на Община Чипровци.Съдържание на документацията за провеждане на търга Заповед на Кмета Условия за провеждане на търга Приложения към документацията за провеждане на търга Проект на договор

Покана за консултации при кмета
12.09.2019

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
Местни избори 2019 г.