50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Обяви

До всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица
08.08.2018

НЕЗАЕТИ МЕСТА СПОРЕД ПЛАН-ПРИЕМА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“
28.06.2018
Списък с незаетите места по класове

СЪОБЩЕНИЕ
07.06.2018
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИПРОВЦИ  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ СЪГЛАСНО  ЗАПОВЕД №168/03.05.2018Г. СЕ ЗАБРАНЯВА КЪПАНЕТО И ПЛУВАНЕТО ВЪВ ВСИЧКИ ВОДОЕМИ /РЕКИ, ЯЗОВИРИ И ДР./ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ.

СЪОБЩЕНИЕ
07.06.2018
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИПРОВЦИ  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ПРИ БРАНЕТО НА ЛИПОВ ЦВЯТ, Е НЕДОПУСТИМО КЪРШЕНЕ, ЧУПЕНЕ И РЯЗАНЕ НА КЛОНИ НА ЛИПОВИТЕ ДЪРВЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

Заповед на Кмета за задействане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението и излъчване на акустичен сигнал ,,Въздушна опасност"
01.06.2018

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 1 отдели 2 ,,ц", ,,х", ,,ш", ,,д", ,,з1", ж1", ,,г1", ,,к1", ,,ч", ,,ю", и 3 ,,щ", ,,ч"
29.05.2018
Заповед на Кмета

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: