50 години Чипровци град!
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
Профил на купувача

Обява, избор на изпълнител за СМР ,,Изграждане и обновяване на площадно пространство и мултифункционална спортна площадка с. Горна Лука, общ. Чипровци"
06.08.2018
Документация

Отговор на въпроси относно обществена поръчка ,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - Гушовски манастир"
30.07.2018

Пазарни консултации ,,Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ОДЗ „,Детелина"
16.07.2018
Документация - 16.07.2018 год. Заповед № 280 от 16.07.2018 год. Покана от 16.07.2018 год.Протокол 1 от 24.07.2018 год. Решение 30 от 25.07.2018 год.

,,Реконструкция и рехабилитация на общински местен път ,,Отклонение Чипровци - Гушовски манастир"
09.07.2018
Документация

Доставка на автомобил за зелени отпадъци
03.07.2018
Документация   ЕЕДОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация от 05.07.2018 год. Отговор на постъпило запитване - 11.07.2018 г.

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Детелина
25.06.2018
Решение за откриване на процедура от 25.06.2018 г. Договор от 13.07.2018 г. Обявление за възложена поръчка - 19.07.2018 г.

Търсене
Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: