Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Проекти на наредби

Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
07.06.2019
  Проект на Наредба за управление на отпадъците Мотиви за промяна Наредба за отпадъците

Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци
11.03.2019
Проект за изменение Обявление промяна Наредба 2 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба 2

Проект на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
17.01.2019
Проект на Наредба № 4 Мотиви за изменение на Наредба № 4

НАРЕДБА № 7 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
10.01.2019
Проект на Наредба № 7 Мотиви за изменение на Наредба № 7

Проект на Наредба № 2
14.12.2018
Проект на Наредба 2 Приложение №1 към Проект на Наредба № 2 Мотиви за изменение Наредба № 2

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
14.12.2018
Проект на наредба

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че