Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Проекти на наредби

Проект на Наредба за изменение и допълване на Наредба № 11 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълване на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

ПРОЕКТ на наредба за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци
05.02.2020
Проект за изменение на Наредба 2 Обявление промяна Наредба 2 Справка за постъпили предложения

Проект за изменение Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци
03.01.2020
Проект за изменение на Наредба 1 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци (на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове) - 22.01.2020 г.

Проект за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци
15.08.2019
мотиви за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Чипровци Проект на Наредба

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: