Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
Кои български граждани имат право да гласуват на 26 май 2019 г.
Проекти на наредби

Проект за изменение на Наредба № 3 за поддържане и опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Чипровци
01.08.2019
Мотиви за изменение Проект на Наредба  

Проект за изменение на Наредба управление на отпадъците
19.07.2019
Мотиви за изменение Проект на Наредба

Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Чипровци
21.06.2019
  Мотиви за промяна на Наредба за управление на отпадъците Проект на Наредба за управление на отпадъците

Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци
11.03.2019
Проект за изменение Обявление промяна Наредба 2 Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба 2

Проект на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Чипровци
17.01.2019
Проект на Наредба № 4 Мотиви за изменение на Наредба № 4

НАРЕДБА № 7 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
10.01.2019
Проект на Наредба № 7 Мотиви за изменение на Наредба № 7

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че