Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Добре дошли в Чипровци
Исторически музей - Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2018 г.
50 години Чипровци град!
Заместник кмет

Илия Димитров Илиев

Зам.кмет на община Чипровци

Дата на раждане:18.10.1966 г.

Място на раждане: гр.Чипровци

Семейно положение: женен,с двама сина

Професионална кариера: частен бизнес 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Търсене
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем: