Новини

17.05.2022
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Чипровци е изготвила проект на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.  (ПИРО). Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на...

16.05.2022
 Съгласно Заповед № 121/26.04.2022 г.  на кмета на Община Чипровци считано от 03.05.2022 г.  - Работно време на Община Чипровци - Център за административно обслужване e от 08.00 ч. до 17.00 часа - без прекъсване


06.04.2022
,, Детско бягане за купата на община Чипровци – 2022 г.“Дата на провеждане: 01.05.2022 г. /неделя/ от 11,00 часа Място: площад ,,Чипровско въстание“.Предварително записване до 15.04.2022 г. на тел: 0886859845 – Силвия Иванова. На 01.05.2022 г. /неделя/ участниците трябва да се явят за записване в 10,00 часа на мястото на старта, с родител или попечител.Трасето, което...