Новини

02.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ГРАД ЧИПРОВЦИ         Уважаеми избиратели, На 06.07.2021 г. /вторник/  от 10.00 часа до 17.00 часа във фоайето на първия етаж на Община Чипровци ще се проведе пробно демонстрационно обучение за гласуване с машина във връзка с предстоящите избори на 11.07.2021 г.  


02.06.2021
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, Готов е проектът на Програмата за развитие на туризма в община Чипровци 2021-2027 г. Целта на Програмата е да очертае основната рамка за устойчиво развитие на туризма в общината и механизмите за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Разписани са ясни цели и приоритети, които са съобразени с туристическия потенциал на района и нагласите...