Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Бюджет12.11.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовто изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства...