Културен календар за 2023 година

За 2019 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:18

Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци

Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Анита_Комитска

Десислава_Илиева

Диляна_Миланова

Димитрина_Заркова

Елена_Ангелова

Елена_Иванова

Елена_Кръстева

Елена_Минчева

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Жанета_Трайкова

Иван_Иванов

Ивелина_Иванова

Ивалина_Лилянова

Константина_Георгиева

Кристин_Ценова

Лидия_Петкова

Лиляна_Цветкова

Малина_Ценкова

Маргарита_Ангелова

Мария_Маркова

Марко_Еленков
Мая_Георгиева
Милена_Ангелова
Мирослав_Георгиев

Мирослава_Велкова

Михаил_Лилов

Петко_Петков

Петранка_Стоянова

Пламен_Петков

Радка_Живова

Радослава_Горанова

Рени_Димитрова

Силвия_Иванова

Цветомира_Димитрова

 
Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване


Адриана_Тодорова

Десилава_Йорданова

Димитър_Петков

Йорданка_Тодорова

Петър_Иванов

Пламен_Петков
Виктория_Едуардс
Дияна_Александрова

Доклад новопостъпили служители


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци