Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Избори НС - 2021

- Електронни административни услуги във връзка с избори за Народно събрание 2021

- Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето (Приложение № 1) към Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на Централната избирателна комисия), можете да подадете и на e-mail: chiprovci@mail.bg

Разяснителна кампания


Наименование Брой тегления
Съобщение от МВР и образци на удостоверения 9 Изтегли
Списъци на заличените лица 16 Изтегли
Заповед ПСИК.pdf 8 Изтегли
покана за консултации за ПСИК 10 Изтегли
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 8 Изтегли
избирателни списъци 26 Изтегли
Покана за консултации при кмета 8 Изтегли
Заповед за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г. по населени места 18 Изтегли