Културен календар за 2023 година

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“

Дата на публикуване: 26.01.2018 10:54
                                
 
Община Чипровци изпълнява Проект CB007.1.21.343 „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“.  
Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество  Интеррег - ИПП България – Сърбия CCI Number  2014TC16I5CB007,  приоритетна ос 2 „Младежи“, Специфична цел 2.1 „Умения и  предприемачество“.
Водещ партньор в проекта е Културно -информационен  център Болевац (Сърбия), с проектен партньор Община Чипровци  (България).
 
Общият бюджет на проекта е  502 440,41 евро.
Срокът за  изпълнение е  18 месеца.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“  цели да насърчи по - доброто разбиране и  сътрудничество между партньорите по - специално в областта на адресирането на младежките потребности, подобряване на качеството им   на живот и подготовката им да бъдат успешни, както и създаване на по - силни връзки между двете партньорски общини Болевац и Чипровци.
 
Проектът предвижда изпълнението на следните дейности:
 1. Изработване на съвместно лого на проекта
 2. Изработване на съвместен триезичен сайт на проекта
 3. Строителни дейности на обект, касаещ младежка дейност (разположен в Културно-образователен център (КОС) в Болевац)
 4. Реконструкция на две детски площадки и прилежащите зелени площи в с. Мартиново и с. Железна
 5. Изготвяне на проучване и анализ на потенциала на трансграничният регион за намаляване на младежката имиграцията
 6. Разработване на Ръководство за местни политики в областта на младежкото предприемачество
 7. Създаване на споделена работна среда СМП - "Среда за млади предприемачи"
 8. Семинар за млади предприемачи в Болевац
 9. Семинар "Предприемачи в областта на услуги за деца и родители" в Чипровци
 10. Семинар за жени предприемачи в Болевац
 11. Представяне на възможностите за предприемачеството пред гимназисти
 
 
 
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект CB007.1.21.343 „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“.  Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество  Интеррег - ИПП България – Сърбия CCI Number  2014TC16I5CB007,  приоритетна ос 2 „Младежи“, Специфична цел 2.1 „Умения и  предприемачество“.

На 01.06.2017 г. за Международния ден на детето в община Чипровци бе организирана първата копка на обектите за интервенция - реконструкция на детска площадка в село Мартиново и изграждане на чисто нова детска площадка в село Железна. На събитието присъстваха представители на Културно-образователен център "Болевац", община Болевац, община Чипровци, регионални медии, деца от училищата в Мартиново и Железна, избраната строителна фирма и др. Всички деца получиха брандирани шапки, чанти, кутии с цветни моливи и престилки за оцветяване. След посещенията на площадките участниците присъстваха на пресконференция, на която бяха представени повече подробности за целите и дейностите по проекта.


On the 01.06.2017 for the International children's day in Chiprovtsi municipality was organized the first sod of the sites for interventions - reconstruction of a children's playground in the village of Martinovo and construction of a brand new playground in Zhelezna. The event was attended by representatives of Bolevac Cultural and Information Center, Bolevac municipality, Chiprovtsi municipality, regional media, children from the schools in Martinovo and Zhelezna, the chosen construction company and others. All children received branded hats, bags, boxes with color pencils and coloring aprons. After the on-site visits the participants attended a press-conference at which were presented more details about the project objectives and activities.

 

Повече информация на сайта:
 http://www.grounds-future.com/bg/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/