Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Плащания по договори


Извършени плащания


СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ към дата 28.08.2018 г.