Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж


Наименование Брой тегления
Регистър 2021 година 10 Изтегли документ с име "Регистър 2021 година"
Регистър 2020 година 31 Изтегли документ с име "Регистър 2020 година"