Културен календар за 2023 година

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от Закона за устройство на територията на издадени разрешителни за строеж


Наименование Брой тегления
Регистър за издадени разрешения за строеж за 2023 година 1 Изтегли документ с име "Регистър за издадени разрешения за строеж за 2023 година"
Регистър за издадени разрешения за строеж за 2022 година 22 Изтегли документ с име "Регистър за издадени разрешения за строеж за 2022 година"
Регистър за издадени разрешения за строеж за 2022 година 23 Изтегли документ с име "Регистър за издадени разрешения за строеж за 2022 година"
Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година. 137 Изтегли документ с име "Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година."
Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година. 525 Изтегли документ с име "Регистър Издадени разрешения за строеж за 2022 година."
Регистър 2021 година 562 Изтегли документ с име "Регистър 2021 година"
Регистър 2020 година 905 Изтегли документ с име "Регистър 2020 година"