Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Автобусни разписания

Дата на публикуване: 29.03.2017 09:34
Автобусно разписание на линиите гр. Монтана - с. Мартиново
                                                          с. Мартиново - гр. Монтана

Часове на тръгване от с. Мартиново - 06:30
Часове на тръгване от гр. Чипровци - 06:45; 08:10; 12:00; 17:05;

Часове на тръгване от автогара Монтана за с. Мартиново: 10:40; 13:00; 15:40; 

* автобуса минава през селата Г. Ковачица, Равна (само в сряда) и Челюстница

Автобусно разписание на линията с.Превала - гр. Монтана
                                                         гр. Монтана - с. Превала

Час на тръгване от с. Превала - 07:55
от автогара Монтана за с. Превала - 13:30

Автобусно разписание на линиите гр. Чипровци - гр. София
                                                      гр. София - гр. Чипровци

Час на тръгване от гр. Чипровци - 06:00 (без неделя); 10:00
Час на тръгване от гр. София - 16:00 (без неделя); 18:00