Културен календар за 2023 година

Автобусни разписания

Дата на публикуване: 29.03.2017 09:34
Автобусно разписание на линиите гр. Монтана - с. Мартиново
                                                          с. Мартиново - гр. Монтана

Часове на тръгване от с. Мартиново - 06:30; 08:20; 17:05
Часове на тръгване от гр. Чипровци - 06:40; *08:30; 12:00; 17:10

Часове на тръгване от автогара Монтана за с. Мартиново: 10:40;18:10
Часове на тръгване от автогара Монтана за гр. Чипровци: 15:40; *13:00 

автобуса минава през селата Г. Ковачица, Равна (само в сряда) и Челюстница

Автобусно разписание на линията с.Превала - гр. Чипровци
                                                         гр. Чипровци - с. Превала

Час на тръгване от с. Превала - 07:45
от Чипровци за с. Превала - 14:15 (изпълнява се без сряда ,събота и неделя)
от Чипровци за с. Превала - 14:47 (изпълнява се само в сряда)

Автобусно разписание на линиите гр. Чипровци - гр. София
                                                      гр. София - гр. Чипровци

Час на тръгване от гр. Чипровци - 10:00
Час на тръгване от гр. София - 18:00