Културен календар на община Чипровци за 2019 г.

Обяви04.01.2021
     Община Чипровци в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 04.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“  „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни...

18.12.2020
Започва прием на заявления за включване в операция „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“   Във връзка с включването на Община Чипровци в операцията „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“ започва прием на заявления за включване в услугата. Необходимо да бъдат идентифицирани 100 потребители, които принадлежат към целевите групи, в обхвата на мярката. Това са: Лица без доходи или с...25.09.2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА   О Б Я В А Прием на документи За длъжността „Съдебен заседател“  в Районен съд-Монтана Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт, може да се кандидатира за съдебен заседател. Необходими документи за кандидатстване: Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Чипровци, следните документи: 1.подробна автобиография, подписана от кандидата; 2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 3.медицинско удостоверение, че лицето...