Културен календар за 2023 година

За 2018 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:18

Доклад на Общински съвет


Регистър на декларациите - кметове на община Чипровци


Регистър на декларациите - общинска администрация Чипровци


Декларации - кметове на села от община Чипровци


Иван_Вълчаров

Пламен_Петков

Виктория_Едуардс

Йорданка_Тодорова


Декларации - общинска администрация Чипровци


Цветомира_Димитрова

Михаил_Лилов

Димитрина_Заркова

Ивелина_Иванова

Малина_Ценкова

Татяна_Иванова

Кристин_Ценова

Мирослав_Георгиев

Милена_Ангелова

Радка_Живова

Анита_Комитска

Константина_Георгиева

Рени_Димитрова

Мая_Георгиева

Лидия_Петкова

Ивалина_Лилянова

Елена_Пенова

Ели_Живкова

Радослава_Горанова

Елена_Ангелова

Елена_Минчева

Мария_Маркова

Силвия_Еленкова

Лиляна_Цветкова

Мирослава_Петкова

Соня_Младенова

Петко_Петков

Пламен_Петков

Ваня_Петкова

Маргарита_Ангелова

Елена_Кръстева

Елена_Иванова

Иван_Иванов

Десислава_Илиева

Жанета_Трайкова

Петрана_Стоянова

Марко_Еленков


Доклад за съответствие на общинска администрация Чипровци


Доклад спазен срок за подаване