Културен календар за 2023 година

Екология

Дата на публикуване: 12.01.2017 08:50

Наименование Брой тегления
Заповед № РД-28/02.03.22 г. на Директора на РИОСВ - Монтана за разпределените квоти за билки под специален режим на опазване и ползване за 2022 г. за област Видин и област Монтана 326 Изтегли документ с име "Заповед № РД-28/02.03.22 г. на Директора на РИОСВ - Монтана за разпределените квоти за билки под специален режим на опазване и ползване за 2022 г. за област Видин и област Монтана"