Културен календар за 2023 година

Мерки за пожарна безопасност през лятото

Дата на публикуване: 04.08.2017 13:56

Опазване на горския фонд от пожари!

   Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.

Годишен план на община Чипровци за защита на горските територии от пожари

План за действие при гасене на пожар е земеделски и горски територии