Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Общинска собственост

Провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване
03.08.2020
Заповед на Кмета

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот
28.07.2020

Заповед на Кмета на Община Чипровци за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост
28.07.2020
Заповед на Кмета

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Терен с площ от 31,00 кв.м публична общинска собственост в Поземлен имот в гр. Чипровци
13.07.2020

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 31,00 кв.м публична общинска собственост в гр. Чипровци
13.07.2020

Заповед за спечелил публичен търг
15.06.2020
Заповед на Кмета

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че