Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

За 2022 г.

Дата на публикуване: 12.05.2022 11:02

Наименование Брой тегления
регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на община Чипровци 2 Изтегли документ с име "регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на община Чипровци"
Цветомира Димитрова 3 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Сузана Стефанова - Ставрова 3 Изтегли документ с име "Сузана Стефанова - Ставрова"
Силвия Иванова 2 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 1 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 1 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 2 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 2 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 1 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 3 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 2 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 3 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 3 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова 2 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова"
Милена Ангелова 2 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 1 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 2 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 2 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Мариела Пулкин 2 Изтегли документ с име "Мариела Пулкин"
Маргарита Ангелова 2 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 2 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 1 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 2 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 1 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 2 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 3 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Каталина Михайлова 2 Изтегли документ с име "Каталина Михайлова"
Илиян Димитров 1 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 2 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 2 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 2 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 1 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Минчева 2 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 2 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 3 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Дияна Александрова - Кирилова 3 Изтегли документ с име "Дияна Александрова - Кирилова"
Димитър Петков 1 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 2 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 1 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Деяна Петкова 2 Изтегли документ с име "Деяна Петкова"
Десислава Йорданова 1 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 2 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Даниела Иванова 3 Изтегли документ с име "Даниела Иванова"
Георги Георгиев 3 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 2 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 1 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 3 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"