Културен календар за 2023 година

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения


Наименование Брой тегления
Регистър 2023 г. 18 Изтегли документ с име "Регистър 2023 г."
Регистър 2023 г. 36 Изтегли документ с име "Регистър 2023 г."
Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2022 г. 226 Изтегли документ с име "Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения за 2022 г."
Регистър 2021 г. 470 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."