Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени актове за одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър стр. 1 - 2017 година

Регистър стр. 2 - 2017 година

Регистър - 2018 година