Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Отчети и доклади

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за периода от 01.07.2019 г. до 31.12.2019 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за период от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за период от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за период от 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.


Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци за период от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

 
Наименование Брой тегления
Годишен доклад 2020 година 30 Изтегли
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци от месец 08.2020 г. до месец 12.2020 г.pdf 29 Изтегли
Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Чипровци от месец 01.2020 г. до месец 07.2020 г. 30 Изтегли