Културен календар за 2023 година

Обществени поръчки
11.09.2018
Документация - 11.09.2018 г. Обявление - 11.09.2018 г. Отговор на постъпил въпрос от 25.09.2018 г. - 25.09.2018 г. Чертеж, разпределение кота - 25.09.2019 г. Отговор на постъпил въпрос - 28.09.2018 г. Протокол 1 от 31.10.2018 год- 31.10.2018 год. Протокол №2 от 13.11.2018 г. - 13.11.2018 год. Протокол № 3 от 27.11.2018 год.- 27.11.2018 г. Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от 27.11.2018 г. - 27.11.2018 г. Протокол №4 от 17.12.2018 г. -...

28.03.2018
Документация Информация ЕЕДОП Протокол 1 от 09.05.2018 год. Протокол 2 от 23.05.2018 год. Съобщение за отваряне на ценови оферти от 23.05.2018 год. Протокол 3 от 30.05.2018 год. Доклад от 31.05.2018 год. Решение 1 от 01.06.2018 год. Договор - 12.06.2018 год.  

14.02.2018
Документация Протокол 1 от 20.03.2018 г. Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри- 16.04.2018 год. Протокол 2 Протокол 3 Решение 11 от 23.04.2018 год. Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП от 30.04.2018 год. Договор - 21.05.2018 г.

09.11.2017
Документация Информация за удължаване на срока Заповед за удължаване на срока Протокол 1 от 01.12.2017 г.