Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обществени поръчки
Извършване на доставка и монаж на обзавеждане и оборудване по проект ,,Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ ,,ДЕТЕЛИНА" в гр. Чипровци, община Чипровци"
11.09.2018


Документация - 11.09.2018 г.

Обявление - 11.09.2018 г.

Отговор на постъпил въпрос от 25.09.2018 г. - 25.09.2018 г.


Чертеж, разпределение кота - 25.09.2019 г.


Отговор на постъпил въпрос - 28.09.2018 г.


Протокол 1 от 31.10.2018 год- 31.10.2018 год.


Протокол №2 от 13.11.2018 г. - 13.11.2018 год.

Протокол № 3 от 27.11.2018 год.- 27.11.2018 г.


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти от 27.11.2018 г. - 27.11.2018 г.


Протокол №4 от 17.12.2018 г. - 17.12.2018 г.|


Протокол №5 от 07.01.2019 г.  - 07.01.2019 г.


Доклад от работата на комисията от 08.01.2019 г.- 08.01.2019 г.


Решение №1 от 09.01.2019 г. - 09.01.2019 г.


Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до АБВ Земеделие ЕООД - 04.02.2019 г.


Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП до ДИРО БГ ООД - 04.02.2019 г.


Обявление за възложена поръчка - 14.03.2019 г.


Договор ОП 1 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 2 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 3 от 08.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 4 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 5 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 6 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 7 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 8 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.


Договор ОП 9 от 05.03.2019 г. - 14.03.2019 г.

 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че