Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Достъп до обществена информация

За контакти: Елена Симеонова - длъжностно лице по чл. 15 по ЗДОИ
телефон: 09554 /20-44
e-mail: chiprovci@mail.bg Закон за достъп до обществена информация


Вътрешни правила


Тарифа


Примерна жалба


Примерно заявление


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) за 2017 год.


Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2018 год.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2019 год.

Списък на категориите информация подлежащи на класификация като служебна тайна


Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности


Процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, измами, злоупотеби и други нарушения в общинска администрация Чипровци


  


Наименование Брой тегления
Списък ЗДОИ 2020 г. 1 Изтегли
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за 2020 год. 43 Изтегли