Културен календар за 2023 година

За 2021 г.

Дата на публикуване: 19.03.2021 10:19

Наименование Брой тегления
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf 170 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 3.pdf"
Деяна Петкова 183 Изтегли документ с име "Деяна Петкова"
Каталина Михайлова 187 Изтегли документ с име "Каталина Михайлова"
Мариана Георгиева 184 Изтегли документ с име "Мариана Георгиева"
Петър Иванов 332 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf 363 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци.pdf"
Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf 407 Изтегли документ с име "Регистър на декларациите по чл.35 от ЗПКОНПИ на служителите на Община Чипровци - 2.pdf"
доклад на комисията 2020 360 Изтегли документ с име "доклад на комисията 2020"
Цветомира Димитрова 304 Изтегли документ с име "Цветомира Димитрова"
Силвия Иванова 357 Изтегли документ с име "Силвия Иванова"
Силвия Димитрова - Иванова 310 Изтегли документ с име "Силвия Димитрова - Иванова"
Рени Димитрова 250 Изтегли документ с име "Рени Димитрова"
Радослава Горанова 253 Изтегли документ с име "Радослава Горанова"
Радка Живова 322 Изтегли документ с име "Радка Живова"
Пламен Петков 247 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Пламен Петков 364 Изтегли документ с име "Пламен Петков"
Петър Иванов 313 Изтегли документ с име "Петър Иванов"
Петрана Стоянова 302 Изтегли документ с име "Петрана Стоянова"
Михаил Лилов 254 Изтегли документ с име "Михаил Лилов"
Мирослава Петкова - Велкова.pdf 392 Изтегли документ с име "Мирослава Петкова - Велкова.pdf"
Мирослав Георгиев 273 Изтегли документ с име "Мирослав Георгиев"
Милена Ангелова 265 Изтегли документ с име "Милена Ангелова"
Мая Георгиева 254 Изтегли документ с име "Мая Георгиева"
Марко Еленков 357 Изтегли документ с име "Марко Еленков"
Мария Маркова 270 Изтегли документ с име "Мария Маркова"
Маргарита Ангелова 240 Изтегли документ с име "Маргарита Ангелова"
Малина Ценкова 280 Изтегли документ с име "Малина Ценкова"
Лидия Петкова 267 Изтегли документ с име "Лидия Петкова"
Лида Александрова 260 Изтегли документ с име "Лида Александрова"
Кристин Ценова 318 Изтегли документ с име "Кристин Ценова"
Красимира Петкова 261 Изтегли документ с име "Красимира Петкова"
Константина Георгиева 304 Изтегли документ с име "Константина Георгиева"
Илиян Димитров 249 Изтегли документ с име "Илиян Димитров"
Иван Иванов 368 Изтегли документ с име "Иван Иванов"
Ивалина Илиева - Лилянова 373 Изтегли документ с име "Ивалина Илиева - Лилянова"
Жанета Трайкова 257 Изтегли документ с име "Жанета Трайкова"
Ели Живкова 240 Изтегли документ с име "Ели Живкова"
Елена Пенова 409 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Минчева 265 Изтегли документ с име "Елена Минчева"
Елена Кръстева 240 Изтегли документ с име "Елена Кръстева"
Елена Иванова 331 Изтегли документ с име "Елена Иванова"
Елена Ангелова 304 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Елена Пенова 296 Изтегли документ с име "Елена Пенова"
Елена Ангелова 266 Изтегли документ с име "Елена Ангелова"
Дияна Кирилова 228 Изтегли документ с име "Дияна Кирилова"
Димитър Петков 237 Изтегли документ с име "Димитър Петков"
Димитрина Заркова 244 Изтегли документ с име "Димитрина Заркова"
Диляна Миланова 365 Изтегли документ с име "Диляна Миланова"
Десислава Йорданова 272 Изтегли документ с име "Десислава Йорданова"
Десислава Илиева 265 Изтегли документ с име "Десислава Илиева"
Георги Георгиев 277 Изтегли документ с име "Георги Георгиев"
Анита Комитска 288 Изтегли документ с име "Анита Комитска"
Александра Иванова 278 Изтегли документ с име "Александра Иванова"
Адриана Тодорова 361 Изтегли документ с име "Адриана Тодорова"
Лида_Александрова 433 Изтегли документ с име "Лида_Александрова"