Културен календар за 2023 година

Новини


24.02.2023
Уважаеми граждани,   По повод Националния  празник на Република България – 3 март. Заповядайте  на 03.03.2023 г. на площад ,,Чипровско въстание“ от 10:00 часа за тържествено отбелязване на Националния празник.   От Общинска администрация

19.01.2023
Във връзка с изпълнение на дейност „Проучване на обществените нагласи за включване в кампании на местно ниво“ по проект BG05SFOP001-2.025-0199 „Иновативни решения в сферата на подкрепа на личностното развитие чрез съвместни действия между общината и НПО сектора“ за изследване върху обществените нагласи за включване в кампании на местно ниво в Община Чипровци са разработени 5 кратки въпросници, достъпни на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfThU1xWzmficwK_6hiOFYyuNVVjKl1N5DR83oL4RBaMV9OEQ/viewform   Въпросниците обхващат следните области -...


16.11.2022
             В седмицата преди Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (COP27) Националният доверителен екофонд проведе обучение на експерти от общинските администрации от цялата страна. Темата е актуална за всички – как общините да бъдат проактивни, за да посрещнат рисковете от климатичните промени в населените места.          Целта на обучението беше експертите от...

18.10.2022
Уважаеми граждани, На 19.10.2022 г. е храмовия празник на Чипровския  манастир „Свети Йоан Рилски“. Църковната служба ще започне в 09.00 ч., водена от Негово Високо Преосвещенство Видинския Митрополит Даниил. Автобусът ще тръгва от площада на гр. Чипровци в  08.45 часа  на 19.10.2022 г. от Общинска администрация  1. Новини - Текуща страница