Културен календар за 2023 година

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта и пета категория (чл. 137 от ЗУТ)


Наименование Брой тегления
Регистър 2023 г. 1 Изтегли документ с име "Регистър 2023 г."
Регистър 2021 г. 295 Изтегли документ с име "Регистър 2021 г."