Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публичен регистър по чл.3, ал.4 от ЗУТ на издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта и пета категория (чл. 137 от ЗУТ)


Регистър - 2017 година

 

Регистър - 2018 година


Регистър - 2019 година