Културен календар за 2023 година

Образование

Дата на публикуване: 27.03.2017 08:55
Основно училище ,,Петър Парчевич" - гр. Чипровци

     Училището извършва прием на първокласници и обучение на ученици до 7 клас за придобиване на диплом за основно образование. Ролята на учебното заведение не е само образователна, но също така възпитателна и социална. Обучението в ОУ Петър Парчевич в град Чипровци се извършва от високо квалифицирани преподаватели и педагози в една смяна, целодневна.Преподавателите  работят по програма утвърдена от МОН, като използват традиционни и съвременни методи за обучение, с чиято помощ да ангажират вниманието на своите възпитаници. Тяхна цел е да им предадат учебния материал, така че да е разбираем и лесен за запомняне.

Адрес: гр. Чипровци, бул. Петър Парчевич 4
E-mail:ou_chiprovci@abv.bg


Детска градина ,,Детелина" - гр. Чипровци

    Уникалният  детски  свят в ДГ ,,Детелина" гр. Чипровци се създава от творчески  колектив, който всеки ден влага максимално енергия  и  положителна  емоция, защото върши това, което знае и обича. Индивидуалният  подход  към  децата  дава  възможност за  развитие на техните способности, за  подкрепа  на  изявите им  и намиране  на  ценното у всеки един от тях.  В детската гради има 1 градинска и 1 подготвителна група.

Адрес: гр. Чипровци, ул. ,,23 септември" 28
e-mail: odz.detelina@abv.bg

Информация за издаване на документ за завършен етап или степен на образование - удостоверение:

Info 1

Информация за издаване на дубликат на документ за завършен етап или степен на образование:

Info 1