Профил на купувача


10.06.2020
Обява - 10.06.2020 г. Документация - 10.06.2020 г. Образци - 10.06.2020 г. Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл 20, ал. 3 от ЗОП - 10.06.2020 г.Протокол № 1 от 07.07.2020 г. - 07.07.2020 г. Заповед № 253 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община Чипровци - 10.07.2020 г. Договор № ЗД-109 от 21.07.2020 г. по Обосбена позиция № 1 - 21.07.2020...

01.04.2020
Решение за откриване на процедура - 01.04.2020 г. Обявление за поръчка - 01.04.2020 г. Документация - 01.04.2020 г. Образци на документи - 01.04.2020 г. ПИП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. ПУП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2020 г. Протокол № 1 от 04.06.2020 г. - 04.06.2020 г. Протокол № 2 от 08.07.2020 г. - 08.07.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри...

10.03.2020
Решение за откриване на процедура - 10.03.2020 г. Обявление за поръчка - 10.03.2020 г.Документация - 10.03.2020 г. Образци на документи - 10.03.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 26.03.2020 г. Образец на ЕЕДОП Протокол № 1 от 29.04.2020 г. - 29.04.2020 г. Протокол № 2 от 24.06.2020 г. - 24.06.2020 г. Съобщение за отваряне на ценови параметри - 24.06.2020 г. Протокол № 3 от 06.07.2020 г. - 07.07.2020 г. Решение № 26 от 13.07.2020...

29.01.2020
Решение за откриване на процедура - 29.01.2020 г.   Обявление за поръчка - 29.01.2020 г. Документация - 29.01.2020 г. Образци на документи - 29.01.2020 г. Решение № 10 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 г.

21.01.2020
Решение за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Обявление за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Документация - 21.01.2020 г. Образи на документи - 21.01 2020 г. Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Протокол № 1 от 03.02.2020 г. - 03.02.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови параметри - 05.02.2020 г.Протокол № 2 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Доклад от работата на комисията -...

13.12.2019
ДокументацияПротокол № 1 от 06.01.2020 г. - 06.01.2020 г. Доклад от работата на комисията - 07.01.2020 г. Решение № 1 от 08.01.2020 г. - 08.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка от 09.01.2020 г. - 09.01.2020 г.