Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Профил на купувача

Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за Община Чипровци и Община Георги Дамяново".
01.04.2020
Решение за откриване на процедура - 01.04.2020 г. Обявление за поръчка - 01.04.2020 г. Документация - 01.04.2020 г. Образци на документи - 01.04.2020 г. ПИП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. ПУП компостираща инсталация - 01.04.2020 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2020 г.  

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
10.03.2020
Решение за откриване на процедура - 10.03.2020 г. Обявление за поръчка - 10.03.2020 г.Документация - 10.03.2020 г. Образци на документи - 10.03.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 26.03.2020 г. Образец на ЕЕДОП Протокол № 1 от 29.04.2020 г. - 29.04.2020 г.

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"
29.01.2020
Решение за откриване на процедура - 29.01.2020 г.   Обявление за поръчка - 29.01.2020 г. Документация - 29.01.2020 г. Образци на документи - 29.01.2020 г. Решение № 10 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 г.

"Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на прокет "Топъл обяд" по обособени позиции: Обособена позиция I."Доставка на хляб" и Обособена позиция II."Доставка на различни хранителни продукти"
21.01.2020
Решение за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Обявление за откриване на процедура - 21.01.2020 г. Документация - 21.01.2020 г. Образи на документи - 21.01 2020 г. Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Отговор на постъпило запитване - 28.01.2020 г.Протокол № 1 от 03.02.2020 г. - 03.02.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови параметри - 05.02.2020 г.Протокол № 2 от 10.02.2020 г. - 10.02.2020 г. Доклад от работата на комисията - 11.02.2020 г. Решение № 11 от 13.02.2020 г. - 13.02.2020 г. Договор № ЗД-19 от 06.03.2020 г. - 18.03.2020 г.  Договор № ЗД-25 от 13.03.2020 г. - 18.03.2020 г. Обявление за възложена поръчка - 18.03.2020 г. Обявление за приключване на...

,,Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж и изпълнението на проект ,,Топъл обяд""
13.12.2019
ДокументацияПротокол № 1 от 06.01.2020 г. - 06.01.2020 г. Доклад от работата на комисията - 07.01.2020 г. Решение № 1 от 08.01.2020 г. - 08.01.2020 г. Обявление за възложена поръчка от 09.01.2020 г. - 09.01.2020 г.

,,Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинска мрежа и улици на територията на община Чипровци през експлоатационния период на 2019-2020 г.
20.09.2019
Документация - 20.09.2019 г. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка - 20.09.2019 г. Заповед за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Информация за удължаване на срока - 01.10.2019 г. Заповед за прекратяване - 08.10.2019 г. Протокол № 1 от 08.10.2019 г. - 08.10.2019 г.

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: