Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Публично състезание: ,,Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци"