Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Биографични данни

Пламен Макавеев Петков

Кмет на община Чипровци

Дата на раждане: 07.01.1968 г.

Място на раждане: гр. Чипровци

Семейно положение: женен, с една дъщеря

Професионална кариера: частен бизнес -  в сферата на производството, търговията и интернет доставки.


  1. Основна рубрика: Кмет
  2. Заместник кмет
  3. Функции според ЗМСМА
  4. Биографични данни - Текуща страница