Културен календар за 2023 година

„Зона за експониране на традиционни занаяти, УПИ I, кв. 54А. Подобект: Рехабилитация и преустройство на съществуваща сграда и навес в Център на местни традиционни занаяти и демонстрационна площ, УПИ I, кв. 54А, гр. Чипровци” № 12/313/000 76

Дата на публикуване: 18.05.2017 10:09

 

Рекламна брошура