Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Отклонение Чипровци - Гушовски манастир

Дата на публикуване: 09.07.2018 15:50
Реконструкция и рехабилитация на общински местен път Отклонение Чипровци - Гушовски манастир

  1. ир... - Текуща страница