Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

„Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна инфраструктура – ОДЗ „Детелина“ в град Чипровци, община Чипровци“